Слайд-шоу

Żniwiarka pokosowa zmodernizowana do zbioru roślin strączkowych ŻBW-5U

Żniwiarka pokosowa zmodernizowana do zbioru roślin strączkowych ŻBW-5U

Żniwiarka pokosowa zmodernizowana do zbioru roślin strączkowych ŻBW-5U

Opis:

Żniwiarka ŻBW-5U służy do koszenia, z następnym układaniem skoszonej masy w pojedynczy wsteczno-potokowy wałek, roślin strączkowych, groszku zielonego, fasoli, nasienników buraka cukrowego oraz poległych zbóż i traw zasianych. Konstrukcja żniwiarki jest przeznaczona do oddzielnego sposobu zbioru. Jest stosowana we wszystkich warunkach glebowo-klimarycznych. Otwór wyrzutnika w żniwiarce znajduje się w centrum, co pozytywnie wpływa na jakościowe formowanie wałków wsteczno-potokowych, jak również pozwala na wykonanie przekoszenia i obkoszenia.

Agregatowanie:

Żniwiarka agregatuje się z narzędziami KPS-5G, KPS-5B, D-101, Е-301-304.

Cechy wyróżniające żniwiarki ŻBW-4,2 w porównaniu z analogicznymi żniwiarkami ŻBW-4,2 innych producentów:

  • Zwiększono szerokość roboczą żniwiarki, co pozwala na zwiększenie efektywności pracy kombajnów przy zbieraniu wałków i racjonalne wykorzystanie parku maszynowego.
  • Zastosowano zasadniczo nowy bezreduktorowy schemat napędu organów roboczych żniwiarki, zwiększający niezawodność i zmniejszający koszty obsługi żniwiarki. W napędzie zespołu tnącego zastosowano schemat bezreduktorowy, zamieniający ruch obrotowy na postępowo-zwrotny. Napęd wykonano za pomocą przekładni pasowej, kół cięgnowych i mechanizmu korbowodowego, co istotnie zwiększyło niezawodność i ułatwiło obsługę techniczną tego zespołu.
  • Żniwiarka jest wyposażona w nowy nagarniacz przeciwnawijaniowy dwumimośrodowy, który całkowicie wyklucza nawijanie masy roślinnej na podbieracze nagarniacza.
  • Zespół tnący żniwiarki jest otwartego typu, bezpalcowy, z jedną ruchomą kosą i wzmocnionymi podzespołami, zapewnia idealne ścięcie roślin dzieki zwiększeniu prędkości ich ścinania. Zastosowanie schematu „górna kosa ruchoma - dolna nieruchoma”pozwoliło zwiększyć niezawodność, ułatwić obsługę i poprawić jakość ścinania. Dzięki temu, że dolna kosa jest sekcyjna, istotnie zmniejszono czas wymiany uszkodzonych segmentów.
  • W przekładni łańcuchowej napędu nagarniacza przewidziano sprzęgło jednokierunkowe wyprzedzeniowe, zmniejszające obciążenia na napędzie nagarniacza podczas wyłączania żniwiarki i stwarzające dodatkowe wygody w obsłudze. Schemat kinematyczny napędu nagarniacza został uproszczony, stając się bardziej niezawodnym i łatwiejszym w obsłudze. Koło łańcuchowe sprzęgła wyprodukowano z łańcuchowego arkusza metalu z hartowaniem wieńca zębatowego, przedłużającego czas jego użytkowania.
  • Ulepszono schemat połączenia przekładni z wałem transmisyjnym (połącznie odbywa się przez łożysko sferyczne). Uproszczono i wzmocniono konstrukcję połączenia przekładni z wałem transmisyjnym oraz schemat mocowania samego wału na ramie żniwiarki, co wyklucza ich uszkodzenie. Zwiększono niezawodność sprzęgieł łańcuchowych i poprawiono kinematykę napędu prawego wału napędzającego przenośnika poprzez wykorzystanie mocniejszego pasa klinowego, wykluczającą spadanie pasa z koła cięgnowego przy wykonaniu nawrotu; uproszczono konstrukcję przekładni.
  • W żniwiarce zniżono próg między zespołem tnącym a przenośnikiem (w celu wykluczenia zatykania zespołu tnącego skoszoną masą) dzięki przeniesieniu zespołu korbowodowego napędu zespołu tnącego ze strefy ścinania do tylnej części żniwiarki.
  • Wniesiono zmiany w konstrukcji ramy i belki nagarniacza. Zamiast lewej podpory stopniowanej zastosowano bezpośrednią konstrukcję podtrzymywania w płaszczyźnie poziomej. W płaszczyźnie pionowej podpory mają wygięcie, ulepszające doprowadzanie wyległej masy do zespołu tnącego. Wniesione zmiany w konstrukcji ramy, belki nagarniacza i innych zespołów zwiększyły wytrzymałość żniwiarki, jej niezawodność, a także zmniejszyły czas jej obsługi.
 

OPRACOWANO PRZEZ BIURO KONSTRUKCYJNE BERDIAŃSKIEJ FABRYKI MASZYN ROLNICZYCH

<<Wstecz

Левый спойлер:
Правый спойлер: