Слайд-шоу

Żniwiarka pokosowa szybkościowa ŻWSz-6,4; 7,6; 9,1

Żniwiarka pokosowa szybkościowa ŻWSz-6,4; 7,6; 9,1

Żniwiarka pokosowa szybkościowa ŻWSz-6,4; 7,6; 9,1

Cena: 141,400 грн.

Opis:

Żniwiarka wałkowa szybkościowa ŻWSz-6,4(7,6;9,1) przeznaczona jest do koszenia roślin zbożowych, kłosowych i takich, z których produkowane są kasze, z układaniem skoszonej masy w pojedyncze wsteczno-potokowe wałki do bardziej optymalnego załadunku wysokowydajnych kombajnów klasy John Deere, Don przy zbieraniu wałków. Jest eksploatowana we wszystkich strefach glebowo-klimatycznych. Zastosowanie żniwiarki przyczepnej ŻWSz-6,4(7,6;9,1) pozwala zmniejszyć koszty na odrębny sprzęt, zwolnić część kombajnu z pracy ze żniwiarkami wałkowymi i obciążyć park transportowy bardziej optymalnie.

Agregatowanie:

Żniwiarka agregatuje się z ciągnikami JuMZ-6, MTZ-80, MTZ-82.

Dane techniczne:

Szerokość robocza m 6,4; 7,6; 9,1
Wydajność ha/godz. до 5,4
Masa kg 2 050

Cechy wyróżniające żniwiarki ŻWSz-6,4 w porównaniu ze żniwiarką ŻWP-6,4 i analogicznymi żniwiarkami  ŻWSz-6,4 innych producentów:

Zastosowano napęd zespołu tnącego analogiczny systemowi SCHUMAHER. Wykorzystanie napędu obiegowego (zamiast przekładni napędu kosy) zwiększyło prędkość ścinania 1,2 razy, co zapewniło zwiększenie wydajności żniwiarki o 20%. W zespole tnącym zastosowano palce tłoczono-nitowane, wykluczające codzienne regulowanie luzów i poprawiające jakość ścinania.
Wysokość występu między zespołem tnącym a przenośnikiem jest znacznie niższa, co zmniejsza straty ściętych kłosów podczas sprzętu niskich zbóż.
Minimalna wysokość ustawienia ścięcia dzięki oryginalnej konstrukcji belki zespołu tnącego – 60mm przeciwko 80mm.
Cztery zakresy regulacji prędkości obrotowej nagarniacza (21, 29, 37, 51 obrotów) przeciwko dwóm zakresom (38, 49 obrotów), co zmniejsza straty ściętych kłosów na skutek wyrzucenia ich nagarniaczem przez niezgodność prędkości ruchu żniwiarki i prędkości obracania nagarniacza.
Wysokość robocza strzemienia śnicy układu zawieszenia ciągnika stanowi 200mm przeciwko 400mm, co nie wymaga przestawienia dźwigni zewnętrznych na wpustach. Na starszych ciągnikach wykonanie takiego przestawienia jest praktycznie niemożliwe.
Niezawodny, lekki, dwumimośrodowy, prosty do montażu i obsługi nagarniacz zbudowany według schematu klasycznego.
Stabilizator stateczności poprzecznej żniwiarki jest regulowany, co umożliwia jego nastawienie do pracy na glebach o różnej strukturze.
Prawa (polowa) ścianka boczna jest węższa, co wyklucza zgniatanie przez nią masy nieskoszonej.
Regulowanie minimalnej wysokości ścięcia i wyrównoważenie żniwiarki są rozdzielone na operacje niezwiązane między sobą, co pozwala na ich bardziej dokładne wykonanie.
Do podniesienia nagarniacza są wykorzystywane przepustowe cylindry hydrauliczne (nurnikowy i tłokowy), które wykluczają przekrzywienie nagarniacza nad zespołem tnącym żniwiarki i wskutek tego zmniejszają się straty nieściętych kłosów przy zbiorze niskich zbóż i poprawia się jakość ścięcia.
Oryginalna konstrukcja dźwignika hydraulicznego pozwala zmniejszyć czas przeniesienia żniwiarki z położenia roboczego do położenia transportowego i odwrotnie.
Nowy schemat kinematyczny napędu organów roboczych zapewnia stateczne robocze kąty złamania przegubów napędu wałem przegubowym, co przedłuża czas ich użytkowania i pozwala zostawiać żniwiarkę włączoną przy podniesionej platformie.
Żniwiarka jest lżejsza pod względem masy niż odpowiedniki.
Żniwiarka jest przesunięta w prawo, co pozwala stosować ją na całej jej szerokości roboczej.
Wysokość podniesienia ramy żniwiarki koło otworu wyrzutnika jest wyższa, co umożliwia zbiór wysokoplennych roślin zbożowych.
Kształt osłony wietrznej wyklucza wyrzucanie nagarniaczem lub wydmuchiwanie przez wiatr skoszonej masy w tył za żniwiarkę.
Cztery taśmy przenośnika zamiast pięciu przy nieznacznym zwężeniu stołu pozwoliły zwężyć ramę, tym samym zmniejszając masę żniwiarki i obciążenie na rurze ramy.
Napęd pasowy nagarniacza pozwolił zmniejszyć obciążenie na przekłaniach łańcuchowych, w ten sposób przedłużając czas ich użytkowania.
Minimalna liczba obrotów nagarniacza (21 przeciwko 38) umożliwia pracę żniwiarki z mniejszymi prędkościami bez strat przy zbieraniu ciężkich i łatwo osypujących się roślin i wykluczanie strat wskutek ich przerzucenia przez nagarniacz w tył przez osłonę wietrzną.
Jest łatwo dostępny mechanizm zabezpieczający (teleskopowy) corocznie wykorzystywany przy przeniesieniu żniwiarki z położenia roboczego do położenia transportowego.

OPRACOWANO PRZEZ BUIRO KONSTRUKCYJNE BERDIAŃSKIEJ FABRYKI MASZYN ROLNICZYCH

Левый спойлер:
Правый спойлер: