Слайд-шоу

Podbieracz z przenośnikiem płociennym PPT-3А

Podbieracz z przenośnikiem płociennym PPT-3А

Podbieracz z przenośnikiem płociennym PPT-3А

Opis:

Podbieracz PPT-3А jest przeznaczony do podbierania wałków roślin zbożowych, kłosowych, bobowatych i roślin do produkcji kasz. Podbieracz stanowi przenośnik wielotaśmowy podwieszony na wysięgnikach instalacyjnych operty na grunt za pomocą dwóch kół samonastawialnych. Taśmy przenośnika są wyposażone w palce do podbierania.

Zawieszenie przegubowe ścianek bocznych przenośnika i wała przedniego w połączeniu z przegubem w poprzecznicy zapewnia kopiowanie podbieraczem rzeźby terenu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Podbieracz składa się z przenośnika, kół oporowych, urządzenia wyładowczego, normalizatora i elementów napędu.

Agregatowanie:

Podbieracz agregatuje się z kombajnami zbożowymi Niwa, Jenisej-1200.

PRODUKT CERTYFIKOWANY

<<Wstecz

Левый спойлер:
Правый спойлер: