Слайд-шоу

O przedsiębiorstwie

BERDZIANSKYJ ZAWOD SILGOSPTECHNIKY (BERDIANSKI ZAKŁAD MASZYN ROLNICZYCH), Jednostka Zależna został założonY w 2003 roku jako BERDIANSKI "AGROTECHSERWIS", Otwarta Spółka Publiczna . Główne działania: rozwój i produkcja maszyn rolniczych oraz techniki cieplnej. 

Przedsiębiorstwo państwowe "BERDZIANSKYJ ZAWOD SILGOSPTECHNIKY (BERDIANSKI ZAKŁAD MASZYN ROLNICZYCH)" zajmuje ważne miejsce w krajowej inżynierii rolniczej, koncentrując swoje wysiłki na zapewnieniu rozwoju zdolności produkcyjnej, potencjału naukowego oraz technicznego. Zakład ma swoją bazę produkcyjną z zaawansowanego sprzętu, personelem fachowym  oraz doświadczeniem wystarczającym w inżynierii rolniczej.

Przedsiębiorstwo państwowe BERDZIANSKYJ ZAWOD SILGOSPTECHNIKY (BERDIANSKI ZAKŁAD MASZYN ROLNICZYCH) projektuje perspektywne wzorce współczesnych maszyny rolniczych do zbioru zbóż oraz maszyn magazynowych oraz techniki ciepelnej, za podstawę do których wzięto współczesne europejskie i światowe tendencje, badania naukowe instytutów branżowych, życzenia użytkowników.

Dziś, przedsiębiorstwo państwowe BERDZIANSKYJ ZAWOD SILGOSPTECHNIKY (BERDIANSKI ZAKŁAD MASZYN ROLNICZYCH) jest jednym z liderów na Ukrainie z produkcji maszyn i urządzeń do celów rolniczych oraz techniki cieplnej, które są wykorzystywano do produkcji  częściów zapasowych i komponentów (kompozytów, akcesorii) od europejskich producentów.  Ważne miejsce w wyprodukowaniu produkcji zajmują akcesoria montażowa, którą wyprokrukują nasi polski partnerzy, które produkują swoją produkcję do flagmanów polskiej inżenerii rolniczej, a także innych krajów UE, w ich liczbie takie firmy jak: METAL-FACH, KOWALSK, WIRAX, itp. 

Przezwyciężając trudności gospodarcze, firma stale zwiększa wielkość i asortyment swojej produkcji, a zaczynając  od roku 2014 zakładem opanowano produkcję seryjną ładowarek kołowych, żniwiarek dla zbioru słonecznika, kosiarek rotacyjnych, sprzęt do czyszczenia śniegu, śruba ładowarek, kotłów na paliwo stałe, w tym trwałego palenia. Firma proponuje ponad 20 rodzajów produktów i tempo wzrostu naszego zakładu stale rośni. Czas potwierdził wybraną ścieżkę i lojalności mimo, że pracownicy przedsiębiorstwa nie zatrzyma się tam, i już w sezonie 2017 roku, firma planuje wprowadzić na rynek agrarnej żniwiarki do zbierania kukurydzy, soi, wózków do przewozu tych żniwiarek, opanować technikę do obróbki gleby oraz poprawić modele urządzeń cieplnych.

Wynikiem wieloletniej pracy stało się przezwyciężenie głównych etapów w rozwoju, wyjście na wiodące pozycje w branży, uznanie jak konsumentami Ukrainy oraz innych krajów, które nabyły produkcję wyprodukowaną przez zakład. 

P.S. Nasze osiągnięcia - to Wasz sukces!

Левый спойлер:
Правый спойлер: